Midt- og Vestsjællands Politi: Nyt fra Vipperød - onsdag den 2. september

Kilde: Midt- og Vestsjællands Politi

Vipperød er i nat nævnt i døgnrapporten fra Midt- og Vestsjællands Politi. Her er døgnrapporten i sin fulde længde:

Døgnets anmeldelser vedrørende:


Indbrud i virksomhed/forretninger:

Tranevej, Ringsted

Indbrud i villa/lejlighed/landejendom:

Ingen

Indbrud i fritids-/sommerhus:

Ingen

Indbrud i skole og institutioner mv.:

Hareskovvej, Kalundborg


Færdselsuheld – Køgevej / Kværkebyvej, Ringsted

Kl. 07.54 var det sket et færdselsuheld, idet en bilist og en cyklist var stødt sammen på Køgevej ved Kværkebyvej. Ambulancepersonale var sammen med en lægehelikopter sendt til uheldsstedet, hvor politiet fik kontakt til en kvæstet, 13-årig pige fra Ringsted og en uskadt, 85-årig mand fra Bjæverskov. Pigen blev tilset af ambulancepersonalet og herefter fløjet med lægehelikopteren til Rigshospitalet til undersøgelse. Uheldsstedet blev afspærret, så bustrafikken og trafikken generelt blev omlagt, medens politiet med assistance fra en tilkaldt bilinspektør undersøgte uheldsstedet og de implicerede køretøjer. Ud fra bilinspektørens undersøgelser sammenholdt med forklaringer fra vidner og den 85-årige bilist har politiet kunnet konkludere, at uheldet skete, efter at cyklisten var kørt ad Køgevejs cykelsti i østlig retning. I krydset ved Kværkebyvej begyndte hun i forbindelse med en svingning at krydse Køgevej og blev herunder påkørt af den 85-årige bilist, der i en personbil kørte ad Køgevej mod øst. Cyklisten anvendte ikke cykelhjelm og røg op over bilens front, inden hun ramte bilens frontrude. Den 13-årige pige blev indlagt på Rigshospitalet til behandling for et benbrud og muligt kvæstelse i hovedet. Kl. ca. 09.30 blev afspærringen af Køgevej helt ophævet, da politiets undersøgelser var afsluttet, og den implicerede bil var blevet bugseret væk.

Spirituskørsel – Dragsmøllevej, Hørve – Odsherred

Kl. 08.49 kørte politiet til Dragsmøllevej, idet en knallertkører var væltet. På stedet traf politiet en spirituspåvirket, 67-årig mand fra Hørve, som ikke var kommet til skade. Der var ikke andre trafikanter involveret som årsag til, at den 67-årige var væltet med knallerten, så politiet sigtede ham for spirituskørsel på knallerten. Han blev kortvarigt anholdt i forbindelse med udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol. Politiet afventer nu analyseresultatet, før den 67-årige får besked om sagens afgørelse.

Brandundersøgelse – Skimmedevej, Ågerup, Vipperød – Holbæk

Kl. 09.54 fik politiet via alarm 112 melding om, at brandvæsnet var sendt til ildebrand i en fabriksbygning, hvor der var ild i taget. Brandvæsnet gik i gang med brandslukningen, og politiet fik kontakt til to uskadte tagdækkere. De oplyste, at de havde været i færd med at brænde nyt tagpap fast på taget, da der gik ild i et ovenlysvindue af plast. Herfra spredte branden sig til tagkonstruktionen på en større industribygning. Brandvæsnet måtte efter kort tid tilkalde yderligere indsatskøretøjer fra andre brandvæsner og Beredskabsstyrelsen som assistance, idet branden bredte sig i tagkonstruktionen og dermed havde et større omfang end først antaget. De ansatte i firmaer på adressen blev af sikkerhedsmæssige årsager evakueret, inden nogen kunne komme til skade. Politiet afspærrede derfor området ved brandstedet, hvorfra røg drev i vestlig retning. En patrulje kontrollerede, om der kunne være fare for indbyggere i dele af Vipperød by på grund af røgen, men det var ikke tilfældet. Et elselskab afbrød strømmen til bygninger, ligesom en montør fra gasselskabet afbrød gasforsyningen til området, inden disse energikilder kunne blive påvirket af branden. Brandvæsnets indsats varede i mange timer, så efterslukningsarbejdet var først afsluttet onsdag morgen kl. ca. 05.40. Ingen er kommet til skade som følge af branden, hvis årsag politiet anser for klarlagt ud fra tagdækkernes oplysninger. Politiet skal nu se nærmere på, hvorvidt der er grundlag for en sigtelse for overtrædelse af brandlovgivningen på grund af uagtsomhed i forbindelse med tagpaparbejdet.

Ulovlig knallert – Hornsherredvej, Lyndby, Kirke-Såby – Lejre

Kl. 12.30 standsede færdselspolitiet en 16-årig ung mand fra Roskilde med henblik på rutinemæssig undersøgelse af den knallert, som han kørte på. Den 16-årige havde ikke medbragt en præmiekvittering for ansvarsforsikringen, og ved nærmere undersøgelse af knallerten viste det sig, at en del af udstødningen var fjernet, så knallerten kunne køre hurtigere end tilladt. Den 16-årige blev derfor sigtet for forseelserne og kan nu ud over en bøde forvente en påstand om betinget frakendelse af knallertkørekortet på grund af de konstruktive ændringer på knallerten.

Urolig mand i toget – Tølløsevej, Hvalsø – Lejre

Kl. 13.27 ønskede togpersonale i et tog, der holdt på Hvalsø station, hjælp til at håndtere en mandlig rejsende, som nægtede at forlade toget efter verbale trusler mod togpersonalet. Politiet traf i toget en spirituspåvirket og udadreagerende, 42-årig mand fra København, som blev sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen. I forbindelse med politiets bortvisning af ham fra toget vurderede politiet, at han på grund af sin stadig udadreagerende adfærd ikke var i stand til at klare sig selv også på grund af spirituspåvirkningen, så den 42-årige blev frihedsberøvet og efter et lægetilsyn lagt i detentionen til afrusning. Sidst på eftermiddagen var han faldet til ro, så han blev løsladt fra politistationen i Roskilde og kan nu afvente en bøde for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.

Vinduespudser faldt ned – Vestre Strandvej, Solrød Strand

Kl. 13.40 rykkede politiet sammen med ambulancepersonale ud til en arbejdsulykke, idet en vinduespudser var faldet ned. Det viste sig, at en 59-årig mand fra Tølløse havde været i færd med at pudse nogle tagvinduer og derfor stod på en stige. Af ukendt årsag faldt han til siden, så stigen, han stod på, væltede under ham. Den 59-årige faldt ca. to meter ned og landede på siden, så han blev indlagt på sygehuset til behandling for flere ribbensbrud og indre kvæstelser. Politiet optog rapport om ulykken, som Arbejdstilsynet også vil kigge nærmere på, så myndighederne senere i fællesskab kan afgøre, om nogen kan drages til ansvar for ulykken.

Lygtepæl påkørt – skadevolder flygtet – Gl. Sorøvej, Rørby, Kalundborg

Kl. 19.50 fik politiet en anmeldelse om, at en lygtepæl ved et supermarked var blevet påkørt af en trafikant, som efterfølgende var kørt fra stedet uden at give sig til kende. Politiet afhørte personalet i det nærliggende supermarked, men ingen havde umiddelbart set eller hørt noget til påkørslen, der formentlig var sket omkring kl. ca. 18.00. Beboere i området blev også kontaktet af politiet, men heller ikke nogen af disse havde set eller hørt noget i anledning af påkørslen. På uheldsstedet fandt politiet ingen spor efter skadevolderen. Personer med oplysninger om skadevolderen bedes henvende sig til politiet på tlf. 114. Kalundborg kommune er underrettet om skaden på lygtepælen.

Optræk til uorden – Gersagerparken, Greve

Kl. 20.01 rykkede flere patruljer ud til boligområdet efter en anmeldelse om, at flere unge personer højlydt råbte ad hinanden og måske ville komme i slagsmål. Ved patruljernes ankomst til området fandt politiet ikke nogen ophidsede personer eller indikationer på, at noget strafbart var foregået. Efter præventiv patruljering forlod politiet boligområdet lidt senere på aftenen, uden at nogen var blevet sigtet for noget.
Kl. 22.09 fik politiet endnu en henvendelse om nogle unge, som ifølge anmelderen måske gik rundt med noget, der i mørket kunne minde om et baseballbat. En patrulje kørte igen til boligområdet, men fandt ingen i besiddelse af et ulovligt slagvåben.

Mistænkeligt telefonopkald – Kalundborg

Kl. 21.23 kontaktede en 58-årig kvinde fra Kalundborg politiet, fordi hun mistænkte en fremmed mand, der havde udgivet sig for at være en navngiven ansat hos politiet, for at ville svindle med deres bankkonti. Hun oplyste, at hendes ægtefælle var i gang med at tale med manden, der havde formået ægtefællen til at sende personnummer og et foto af Nem-ID-nøglekortet til ham, idet han tilbød hjælp til at standse hacking af deres bankkonti. Politiet vejledte anmelderen og hendes ægtefælle om straks at afbryde telefonopkaldet med manden, der havde ringet fra to forskellige mobilnumre, som ikke tilhører politiet. Parret blev endvidere vejledt om straks at spærre Nem-ID-nøglekortet og deres betalingskort for at undgå fremtidig misbrug, idet anmelderen mente, at der allerede var foregået mistænkelige transaktioner på deres bankkonti. Politiet har nu optaget en rapport om det mistænkelige forhold i et forsøg på at få den mistænkelige mand identificeret.

Politiet vil gerne igen advare mod at videregive meget personlige oplysninger, herunder f.eks. koder til Nem-ID-nøglekort mv., til personer, som uopfordret kontakter borger under forskellige dækhistorier for at ”hjælpe” borgerne. Borgerne opfordres til at afbryde disse opkald øjeblikkeligt, idet f.eks. offentlige myndigheder og pengeinstitutter i forvejen har personlige oplysninger og derfor ikke vil bede om at få disse udleveret.

Færdselsuheld / narkokørsel – Køge Bugt Motorvejen, Karlslunde – Greve
Kl. 23.19 forulykkede en 19-årig mand fra Nakskov, da han i en personbil kørte i nordlig retning ad motorvejen. Af ukendte årsager påkørte han autoværnet i midterrabatten og fik skader på siden af bilen. Ingen øvrige trafikanter var involveret i uheldet, hvor der i øvrigt ikke skete skade på autoværnet. Politiet anholdt den 19-årige, da han blev mistænkt for at være påvirket af narkotika under kørslen. Han blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer.OPFØLGNING


Vidner og ofre ønskes identificeret i voldssager fra den forgangne weekend – Ringsted

Lørdag eftermiddag mellem kl. 16 og 17 blev en 79-årig kvinde fra Ringsted overfaldet, mens hun luftede sin hund i området omkring Anlægsvej/Haraldsvej ved Ringsted Stadion. På stien langs Anlægsvej så hun en ukendt mand, som kom imod hende. Hun bemærkede ham, idet han var iført en frakke og en del tøj indenunder, hvilket var varmt for årstiden. Den 79-årige gik videre ad Haraldsvej, hvor hunden standsede for at snuse. I det samme kom manden fra tidligere bagfra og sparkede kvindens hund. Herefter slog han den 79-årige kvinde i ansigtet med knytnæve, hvorefter han fratog kvinden hendes metalstok, som han slog hende på skulderen med. Manden talte uafbrudt på et ukendt fremmedsprog under overfaldet. Herefter forlod manden stedet i retning mod stisystemet, hvorfra han var kommet. Den 79-årige pådrog sig ingen alvorlige skader som følge af overfaldet. Søndag over middag anmeldte den 79-årige sagen til politiet, som efterfølgende afhørte kvinden til sagen.

Senere lørdag aften omkring kl. 19.35 blev en 36-årig kvinde fra Ringsted overfaldet på Kærup Parkvej, da hun var ude at lufte sin hund. Da hun nærmede sig stisystemet, som fører over motorvejen, blev hun mødt af en mand, der kom cyklende imod hende. Hendes hund kom med et bjæf, hvorefter manden standsede og steg af cyklen. Den ukendte mand gik hen imod den 36-årige, som han slog flere gange i hovedet, og han sparkede ud efter kvinden uden at ramme. Manden talte på et fremmed sprog til kvinden. Efter overfaldet kørte manden af sted på sin cykel i samme retning, som han var kommet fra. Kort efter blev den 36-årige kontaktet af en mand i 60-års alderen, som også havde truffet den udenlandsktalende mand, der havde kastet ting efter ham og hans kone. Umiddelbart efter overfaldet anmeldte kvinden sagen til politiet, og en patrulje blev sendt til hendes hjem, hvor hun blev afhørt til sagen.

Den mistænkte mand beskrives som: 20-40 år, 170-175 cm, østeuropæisk af udseende, lys i huden og rundt hoved med kort brunt hår. Han var iført: Mørk trekvart-lang frakke, løse jeans, lyse sko/sneakers. Han talte meget på et ukendt fremmedsprog. Han medbragte en større blå/hvid plastikpose med hank.

Siden anmeldelserne har politiet efterforsket sagerne, og politiet formoder, at der er tale om samme mand, som står bag flere voldelige episoder i Ringsted. Under efterforskningen er det desuden kommet frem, at en mand med lignende signalement tidligere lørdag eftermiddag omkring kl. 15.30 havde skubbet eller slået en yngre mand ved indgangspartiet til Ringsted Svømmehal. Det er ikke lykkedes politiet at identificere den yngre mand, som kan være forurettet i en voldssag. Politiet vil meget gerne i kontakt med personer, som kan have haft oplevelser med eller truffet den mistænkte, beskrevne mand.

Politiet vil også gerne i kontakt med den ca. 60-årige mand, som kontaktede den 36-årige kvinde på Kærup Parkvej. Han var ifølge den forurettede kvinde kommet cyklende forbi hende og havde selv taget kontakt. Han og hans kone kan være forurettede i sagen, idet de fik kastet sten imod sig.

Borgere som i øvrigt har set den beskrevne mand i Ringsted både før og efter episoderne lørdag, eller vidner, som har overværet de voldelige overfald, bedes kontakte politiet i Ringsted på tlf. 114.
Flere artikler