Nyt fra Vipperød i politiets døgnrapport

Profilbillede

Vipperød er i nat nævnt i døgnrapporten fra Midt- og Vestsjællands Politi. Her er døgnrapporten i sin fulde længde:

Døgnets anmeldelser vedrørende:

 

Indbrud i virksomhed/forretninger:

Ørningevej, Borup

Indbrud i villa/lejlighed/landejendom:

Broagervej, Køge
Sandagervej, Benløse, Ringsted
Jersie Kystvej, Solrød Strand
Nyrupvej, Ugerløse

Indbrud i fritids-/sommerhus:

Ingen

Indbrud i skole og institutioner mv.:

Stenstrupvej, Stenstrup, Højby Sj.

Tyveri fra køretøjer:

Frederiksborgvej, Himmelev, Roskilde
Almsvej, Nr. Dalby, Borup
Kildebjergs Tofter, Bjæverskov


Muligt hælerlager afsløret – Kirke-Hyllinge – Lejre

Kl. 07.07 henvendte en trailerejer sig til politiet, fordi han på grund af et sporingssignal havde fundet sin stjålne trailer efterladt og gemt bag en større bygning i Kirke-Hyllinge-området.

Traileren med gods på var i løbet af natten blevet stjålet fra en adresse i Skibby, men kunne efterfølgende spores til dens nuværende placering, hvor trailerejeren mente, at der også var flere andre effekter fra berigelseskriminalitet.

Politiet kørte til stedet, hvor trailerejeren fik sin trailer genudleveret, inden politiet undersøgte området nærmere.

Herved fandt politiet adskillige effekter, der ikke umiddelbart havde sin naturlige placering det pågældende sted, hvorfor effekterne blev beslaglagt til nærmere undersøgelse som mulige tyvekoster.

Politiet beslaglagde to motorbåde, en motorcykel, en bil, to vandscootere, tre trailere, en mini-gravko, tre cykler, en ATV, to bådmotorer, en bane-gokart og en cementblander til nærmere undersøgelse i et forsøg på at finde frem til de respektive ejere, som formodes at være blevet udsat for en eller anden form for berigelseskriminalitet.

Ud over undersøgelse af de beslaglagte effekter forsøger politiet også at finde frem til den eller de personer, som måtte have rådighed over området, hvor effekterne blev fundet.

Bil mv. stjålet ved indbrud i skole – Stenstrupvej, Stenstrup, Højby Sj. – Odsherred

Kl. 08.15 anmeldte personalet på en skole, at der i tidsrummet fra mandag eftermiddag til tirsdag morgen havde været indbrud i skolens værksted.

På ukendt måde var tyven kommet ind i værkstedet, hvor en lysgrå Peugeot 307 personbil med nummerpladen BD68643 var blevet stjålet, efter at en hængelås på porten var blevet ødelagt, så bilen kunne komme ud.

Tyven havde også taget en helt ny vaskemaskine i sin indpakning, en bærbar computer, diverse værkstedsudstyr incl. ca. 80 forskellige autopærer.

Bilen er nu efterlyst som stjålet, og politiet afventer resultatet af de tekniske undersøgelser i håb om, at eventuelle spor kan føre til identifikation af tyven.

Narkobilist uden kørekort var efterlyst – Digemosevej, Skimmede, Tølløse – Holbæk

Kl. 09.45 standsede politiet en varebil med henblik på rutinemæssig kontrol af føreren og køretøjet, efter at patruljen havde set føreren ryge på noget, der kunne minde om en joint.

Føreren var en 26-årig mand fra Tølløse, som i forvejen var frakendt førerretten og derfor ikke kunne fremvise noget kørekort.

Han kunne mistænkes for at være påvirket af hash under kørslen, og politiet undersøgte derfor varebilen nærmere. Herved fandt politiet en joint med hash i, og en efterfølgende ransagning af mandens bopæl afslørede besiddelse af yderligere tre joints, knap 13 gram hash og godt tre gram skunk samt vingummi med THC-indhold.

Alle de ulovlige effekter blev beslaglagt som bevis i en sag om overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.

Den 26-årige blev herefter transporteret til et sygehus, hvor han fik udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer i blodet.

Politiet slap hermed ikke sit tag i den 26-årige, som i forvejen var efterlyst af politiet som udeblevet fra et retsmøde i fogedretten. Først ved ankomsten til fogedretten løslod politiet den 26-årige, så han kunne deltage i sit retsmøde. Senere vil han høre nærmere fra politiet, når analyseerklæringen fra blodprøven foreligger.

Opmærksom nabo opdagede tyveknægte – Broagervej, Køge

Kl. 10.06 slog en mandlig kondiløber med bopæl i området ved Broagervej i Køge alarm til politiet, fordi han havde overrasket to fremmede mænd i at stjæle en dyr lampe fra en adresse på Broagervej. De to mistænkte mænd var efterfølgende flygtet i en personbil, hvis nummerplade blev aflæst af den opmærksomme nabo.

Politiet kørte til Broagervej for at undersøge gerningsstedet, mens flere andre patruljer begyndte at lede efter flugtkøretøjet.

På Broagervej var en dyr udendørslampe blevet stjålet fra indkørslen af de to mistænkte, som den opmærksomme kondiløber havde fået øje på få minutter tidligere. Han havde undret sig over, at de to mænd i bil kørte ind på flere blinde veje i området, inden de standsede på Broagervej ved gerningsstedet. Da mændene steg ud af bilen, forsøgte de delvist at maskere sig, hvilket skærpede anmelderens opmærksomhed på deres gøremål, indtil mændene kort efter kom retur til deres bil med den stjålne lampe.

Eftersøgningen af flugtkøretøjet gav også et resultat, idet en patrulje fik kontakt med personbilen i Slimminge vest for Køge, hvor den blev standset uden dramatik.

I bilen befandt sig en 29-årig mand fra Rønnede som fører og en 31-årig mand fra Haslev som passager. Begge mænd blev anholdt, da politiet kunne se den stjålne lampe forsøgt gemt under tøj på bagsædet i bilen, som i øvrigt tilhørte en tredje person. Den 29-årige var frakendt kørekortet og måtte derfor ikke være fører af bilen, hvori politiet ud over lampen også fandt 0,41 gram kokain tilhørende den 29-årige.

Politiet foretog efterfølgende ransagninger hos den 29-årige og hos bilejeren uden at finde noget yderligere af politimæssig interesse, men hos den 31-årige fandt politiet flere dele fra formentlig flere andre lamper af tilsvarende type, som han netop havde været med til at stjæle i Køge.

De to anholdte blev sigtet for de forskellige overtrædelser af lovgivningen, men blev herefter løsladt efter en nøje vurdering af de fremkomne oplysninger i sagerne. Politiet arbejder nu videre med at efterforske, om den 31-årige kan mistænkes for yderligere tyverier af tilsvarende lamper andre steder.

Den forurettede er underrettet om sagen og vil aflevere overvågningsmateriale fra sin bolig til politiet som beviser i sagen mod de to sigtede.

Tilskadekomst ved træfældning – Kongstrupvej, Vipperød – Holbæk

Kl. 10.47 måtte en 52-årig mand fra Svinninge transporteres til skadestuen i en ambulance, efter at han var kommet til skade ved topkapning af et træ.

Den tilskadekomne var under topkapning af et træ blevet ramt af en faldende stamme, som havde klemt ham op mod selve træet, så han formentlig havde pådraget sig et brud i et ben.

Politiet har optaget rapport om ulykken, hvis årsag måske kunne skyldes råd i træstammen, hvilket ikke umiddelbart var synligt, således at de fornødne forholdsregler kunne tages.

Arbejdstilsynet blev underrettet om ulykken og vil kigge på omstændighederne for at kunne tage stilling til, om nogen kan drages til ansvar.

To mistænkelige personer set ved natindbrud – Sandagervej, Benløse, Ringsted

Kl. 12.20 fik politiet en anmeldelse om et indbrud i en privat bolig, hvor en rude i havedør var blevet knust for at skaffe adgang til stedet.

Indbruddet var sket i tidsrummet fra mandag aften til tirsdag formiddag, og tyven(e) havde stjålet nogle mønter samt et mindre kontantbeløb i sedler.

Politiet undersøgte stedet for eventuelle tekniske spor, der kan identificere nogen, der kan mistænkes for indbruddet.

Genboen havde i forbindelse med et natligt toiletbesøg kl. ca. 03.00 undret sig over, at to personer havde aktiveret udendørsbelysningen på et par adresser og i øvrigt været inde ved havedøren på gerningsstedet.

De to mistænkte personer blev blot beskrevet som hhv. spinkel af bygning og iført lys hue og den anden som kraftigere end den første samt iført sort jakke.

Politiet hører gerne fra personer, der måtte have bemærket de to personer i området eller usædvanligt aktivitet i det hele taget. Kontakt politiet på tlf. 114 med oplysninger i sagen.

Butikstyveri to steder – Over Bølgen, Greve

Kl. 17.49 slog vagtpersonale i indkøbscentret Waves alarm til politiet, efter at en mand havde forsøgt at hive to varealarmer af tøj i en butik.

Politiet fik kontakt til en 34-årig mand fra København, som ikke var lykkedes med at hive alarmerne af to jakker til en samlet værdi på 3.800 kr. i en herretøjsbutik. Manden var også i besiddelse af to par sportssko, som han ikke kunne redegøre for, og som viste sig at have en værdi på 1.000 kr. og at være stjålet fra en sportsforretning også i indkøbscentret.

Den 34-årige blev derfor afhørt til de to sager om butikstyveri, som han vil høre nærmere til, når sagerne skal afgøres.

Droneflyvning var legalt ærinde – Hovedgaden, Høng – Kalundborg

Kl. 22.14 fik politiet en henvendelse fra en lokal borger, som undrede sig over en drone, der det sidste kvarter var fløjet rundt over et bestemt område i Hovedgaden i Høng.

En patrulje kørte til stedet og fik også øje på dronen i luften. Eftersøgning efter droneføreren i området gav også et resultatet, idet politiet fik kontakt til en mand, der fløj med dronen i forbindelse med et arbejde for det lokale fjernvarmeværk.

Politiet vurderede, at der ikke foregik noget ulovligt og underrettede efterfølgende anmelderen om årsagen til droneflyvningen.

Spirituskørsel – Københavnsvej, Roskilde

Kl. 02.40 anholdt politiet en 57-årig mand fra Værløse for spirituskørsel i en personbil, som han førte ad Københavnsvej i østlig retning.

Den 57-årige blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol, så han kan forvente at høre nærmere fra politiet, når analyseerklæringen foreligger.OPFØLGNING

 

Teenage-drenge mistænkt for at stå bag brand på gård – Ølsemagle Kirkevej, Køge

To lokale drenge på 13 og 14 år fra Køge er blevet afhørt i anledning af en brand i en forladt landejendom på Ølsemagle Kirkevej om aftenen mandag den 23. januar 2023.

Politiet havde efter branden foretaget brandtekniske undersøgelser, der ikke havde vist tegn på, at hverken elinstallationer eller f.eks. brændbare væsker kunne være årsag til brandens opståen.

Efterforskningen i sagen fortsatte med forhøringer i lokalområdet ud fra en tese om, at den forladte landejendom kunne være et tilholdssted for områdets unge.

I den forbindelse fik politiet sporet sig ind på de to lokale drenge, som blev afhørt på Køge politistation i overværelse af både værger og en repræsentant fra de sociale myndigheder.

Drengene blev begge afhørt om mulig overtrædelse af straffelovens bestemmelser om uagtsomt at have forvoldt ildebrand på fremmed ejendom.

Da begge drenge er under den kriminelle lavalder på 15 år, kunne de ikke sigtes for overtrædelse af den pågældende bestemmelse i straffeloven, men forklarede ved afhøringen, at de netop havde været på stedet den pågældende dag om eftermiddagen for at ”hygge sig” i den forladte landejendom.

Drengene havde under opholdet haft en lighter med og havde også tændt et lille bål i brændbart materiale, som de formentlig ikke havde fået slukket ordentligt, inden de forlod stedet.

Gløder fra det lille bål inde i en af længerne kan efter politiets opfattelse have ulmet i nogle timer og udviklet sig til en brand, som blev opdaget og anmeldt om aftenen kl. 20.16.

De to drenge og deres værger vil således høre nærmere fra politiet, når sagen er helt færdigefterforsket.


Bilbrande var tilsyneladende forsætlig brandstiftelse – Rønnebærparken, Roskilde

Efterforskningen af brande i flere biler og trailere på parkeringspladsen ud for Rønnebærparken 36, Roskilde, natten til den 26. januar 2023 har vist, at der formentlig kan være tale om forsætlig brandstiftelse.

Efterforskningen, herunder overvågningsmateriale, har givet oplysninger om, at en person medbringende en større og lys genstand ankom til området kl. ca. 02.20. Under personens ophold ved en af de brændte biler skete der pludselig en slags eksplosion med en ildkugle ind mod den pågældende. Personen løb herefter fra stedet med røg fra ryggen og beklædningen på overkroppen.

Politiet formoder ud fra hændelsesforløbet, at personen måtte være kommet til skade i et vist omfang med brandskader måske i ansigtet, hænderne eller forsiden af kroppen på grund af ildkuglen ved brandens opståen.

Ud fra disse omstændigheder formoder politiet, at der er tale om forsætlig brandstiftelse og vil derfor gerne høre fra personer, der måtte have kendskab til nogen, der kunne have pådraget sig brandskader den pågældende nat. Kontakt politiet på tlf. 114 med oplysninger i sagen.

Branden var årsag til, at to biler og en trailer udbrændte, mens tre andre biler, endnu en trailer og en lygtepæl fik følgeskader som følge af varmen fra branden.

Denne artikel er skrevet af Søren Schrøder Rasmussen og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder Midt- og Vestsjællands Politi.
Kilde: Midt- og Vestsjællands Politi