Nyt fra Vipperød i politiets døgnrapport

Profilbillede

Vipperød er i nat nævnt i døgnrapporten fra Midt- og Vestsjællands Politi. Her er døgnrapporten i sin fulde længde:

 Døgnets anmeldelser vedrørende:

 

Indbrud i virksomhed/forretninger:

Stårupvej, Stårup, Nykøbing Sj.
Svanestræde, Nykøbing Sj.

Indbrud i villa/lejlighed/landejendom:

Baggesens Have, Holbæk
Hyldebjerg, Hvalsø
Bytorvet, Tølløse
Sengeløsevej, Herringløse, Roskilde

Indbrud i fritids-/sommerhus:

Vestre Ågårdsvej, Bjerge Os, Store-Fuglede

Indbrud i skole og institutioner mv.:

Sygehusvej, Roskilde

Tyveri fra køretøjer:

Bakkehøjvej, Vipperød
Bøgevej, Vipperød
Kildevangsvej, Vipperød
Hyrdevænget, Vipperød (2 anmeldelser)
Vipperød Byvej, Vipperød
Æblehaven, Vipperød
Kildevej, Viby Sj. (2 anmeldelser)
Emilsgave, Viby Sj.


Tyverier fra varebiler – Vipperød (Holbæk kommune) / Viby Sj. (Roskilde kommune)

10 anmeldelser om tyveri fra varebiler modtog Midt- og Vestsjællands Politi i løbet af onsdag formiddag. Tyverierne fra køretøjerne fordelte sig med syv anmeldelser fra Vipperød og tre anmeldelser fra Viby Sj.

I Vipperød havde tyven(e) været på spil natten mellem tirsdag og onsdag på vejene Bakkehøjvej, Bøgevej, Kildevangsvej, Hyrdevænget, Vipperød Byvej og Æblehaven, hvor seks af de syv berørte varebiler alle havde fået opbrudt sidedøren. Den syvende varebilen havde stået ulåst, men i alle tilfælde var tyven(e) kommet ind i varerummene, hvorfra primært værktøj og især el-værktøj var blevet stjålet fra håndværkerbilerne.

I Viby Sj. havde tyven(e) været på spil natten mellem mandag og tirsdag på vejene Kildevej og Emilsgade. De berørte varebil havde ligesom varebilerne i Vipperød fået opbrudt låsen i sidedøren, så tyven(e) kunne få adgang til varerummene. Herfra havde tyven også stjålet værktøj, herunder el-værktøj, ligesom ved andre tilsvarende tyverier fra håndværkerbiler.

Politiet har i de fleste tilfælde foretaget undersøgelse af de pågældende varebiler i et forsøg på at finde tekniske spor efter tyven(e), og politiet afventer nu resultatet heraf. I mellemtiden vil politiet gerne i kontakt med personer, der i de to byer har bemærket noget usædvanligt på gerningstidspunkterne.

Indehavere af privat videoovervågning i de to byer opfordres til at kontrollere, hvorvidt uvedkommende personer eller køretøjer måtte være på optagelserne i nattetimerne, hvor tyven(e) har været på spil i de to byer. Kontakt politiet på tlf. 114 med oplysninger i sagerne.

Gode råd fra politiet om at forhindre tyveri fra varebiler

Midt- og Vestsjællands Politi har nogle gode råd til, hvad du selv kan gøre for at forsøge at forhindre tyveri fra din bil:

• Parker – om muligt – varebilen på en sådan måde, at det er besværligt at komme ind i den ad bag- eller sidedøre.
• Deaktiver knappen til central oplåsning af bag- og sidedøre (findes ikke i alle varebiler).
• Fjern særligt værdifuldt værktøj fra bilen
• Mærk værktøj med f.eks. en særlig farve, initialer eller firmanavn mv., så stjålet værktøj vil være sværere at afsætte for tyven og nemmere for politiet at identificere ejeren
• Biler, der parkeres i længere tid eller efter mørkets frembrud, bør parkeres, hvor der er belysning – og gerne i nærheden af beboelse. Undgå at parkere bilen på øde steder.

Endnu en ulovlig knallert – Ejby, Lille-Skensved – Køge

En motorcykelbetjent fra færdselspolitiet var igen onsdag morgen på kontrol i området ved Ejby skole for at kontrollere knallertkørere. Han var også til stede tirsdag morgen, hvor politiet fik mistanke til, at to knallerter kunne køre hurtigere end tilladt.
Kl. 08.02 så politiet en 15-årig dreng fra Lille-Skensved køre hurtigt på en knallert ad Skovvang frem til hallen ved Ejby skole. På grund mistanken om konstruktive ændringer fik politiet knallerten bragt ind til nærmere undersøgelser herfor. Den 15-årige knallertkører kan forvente at høre nærmere fra politiet, når undersøgelserne er afsluttet.

Hærværk mod flere køretøjer – Greve Main, Greve

Kl. 10.07 anmeldte personalet fra en logistikvirksomhed, at flere køretøjer var blevet udsat for hærværk.
Politiet kunne konstatere, at fire varebiler hver især havde fået punkteret et dæk, og en femte varebil havde ud over et punkteret dæk også fået knust forruden.

De berørte køretøjers dæk var formentlig blev punkteret med en spids genstand, og firmaets overvågning kunne afsløre, at tre uvedkommende og maskerede personer iført mørkt tøj havde kunnet bevæge sig ind på et frit tilgængeligt græsareal ved virksomheden i løbet af natten mellem tirsdag og onsdag.

Resultatet af de tekniske undersøgelser på stedet afventes nu af politiet, der gerne vil høre yderligere fra personer, der måtte havde set de tre personer ved virksomheden i løbet af natten. Kontakt politiet på tlf. 114 med oplysninger i sagen.

Brandundersøgelse – Merkurvej, Jyllinge – Roskilde

Kl. 11.21 blev der slået alarm til brandvæsnet om ildebrand i en villa, idet naboer havde set flammer bryde gennem taget og hørt høje brag fra tagplader.

Ved politiets og brandvæsnets ankomst til stedet var den vestlige del af villaen overtændt, men en hund var reddet ud. Ingen personer var til stede i villaen, hvorfra kraftig røg som følge af branden drev i nordlig retning mod bl.a. Jyllinge Centret og Jyllinge skole.

Den kraftige røg kunne måske indeholde asbest, hvorfor politiet til sidst valgte at evakuere både Jyllinge Centeret og ca. 12 skoleklasser fra Jyllinge skole på grund af røgens intensitet. Skolebørnene blev midlertidigt evakueret til Jyllinge Hallen, hvor også personer fra Jyllinge Centret kunne tage ophold, hvis andre muligheder ikke var til stede.

Kl. ca. 13.30 var røgen fra branden aftaget så meget, at de evakuerede kunne vende retur til enten skolen eller centret. Politiet har ingen meldinger om egentlig tilskadekomst eller voldsomt ubehag hos nogen som følge af røgen.
Brandslukningsarbejdet fortsatte frem til kl. ca. 17.00, og brandvæsnet vejledte de nærmeste naboer om forholdsordre, såfremt asbestholdigt materiale skulle være faldet ned på deres ejendomme.

Politiet vil torsdag foretage en undersøgelse af brandstedet, hvor der ikke umiddelbart kunne findes en forklaring på brandens opståen. I den forbindelse vil politiet vurdere behovet for eventuel bistand fra brandsagkyndige kriminalteknikere og sagkyndig bistand til undersøgelse af villaens elektriske installationer. Villaens mandlige beboer blev kort efter alarmeringen underrettet om branden.

Færdselsuheld – Tømmerup Holmevej, Kalundborg

Kl. 13.44 rykkede politiet ud til et sammenstød mellem to bilister i krydset Tømmerup Holmvej – Tømmerupvej – Andaksvej – Kåstrupvej. Ingen var kommet til skade ved uheldet.

Det viste sig, at en 30-årig kvinde fra Svebølle i en peronbil var kørt ad Tømmerup Holmevej mod syd frem til krydset, hvor hun kørte ligeud og frem over vigelinjen, så hun i krydset stødte sammen med en anden personbil, som en 41-årig kvinde fra Kalundborg førte ad Andaksvej mod vest i retning mod Kåstrupvej.

De to bilister sørgede selv for at få bugseret deres personbiler væk fra uheldsstedet, og politiet har optaget rapport om sammenstødet ud fra en mistanke om, at færdselslovens vigepligtsbestemmelser kan være blevet overtrådt.

Parter i færdselsuheld røg i slagsmål mv. – Roskildevej, Gl. Havdrup, Havdrup – Solrød

Kl. 15.54 fik politiet en anmeldelse fra en 57-årig mand fra Stevns om, at han dels havde været impliceret i et færdselsuheld, dels var blevet overfaldet af modparten, der også havde forsøgt at ødelægge et sidespejl.
Politiet kørte til uheldsstedet på Roskildevej lidt nord for Gl. Havdrup, hvor politiet ud over et vidne også traf anmelderen og en 23-årig mand også fra Stevns som part i et sammenstød mellem de to bilister.

Begge parters biler havde mindre skader som følge af sammenstødet, der var sket efter begge parters kørsel ad Roskildevej i nordvestlig retning. Under kørslen havde der undervejs frem til uheldsstedet været færdselsmæssige episoder med opbremsninger og forsøg på overhaling af hinanden.

Kort efter Gl. Havdrup havde den 23-årige ifølge et vidne forsøgt at foretage en overhaling, så en modkørende måtte lave en katastrofeopbremsning for at undgå et frontalt sammenstød. Den 23-årige havde stoppet overhalingsforsøget, men stødte kort efter sammen med den 57-årige, der bremsede.

Da begge parter var standset, endte en verbal uoverensstemmelser med et overfald på den 57-årige, der blev skubbet og slået. Herunder røg hans briller af, og den 23-årige knækkede dem. Herefter slog den 23-årige en hård genstand ned i frontruden på den 57-åriges bil med revnedannelse til følge, ligesom sidespejlet blev forsøgt ødelagt.

Den 23-årige blev sigtet for vold og hærværk samt tillige for kørsel i narkotikapåvirket tilstand i sin personbil. Han blev derfor kortvarigt anholdt i forbindelse med både afhøring i anledning af sigtelserne mod ham samt udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer.

Politiet efterforsker fortsat sagen, som forsøges belyst med optagelser fra en bilists dashcam, som har optaget noget af de to parters kørsel undervejs frem til det afsluttende sammenstød. Herudover vil politiet også ud fra vidneforklaringer forsøge at få belyst de to bilisters trafikale adfærd med hensyn til eventuel hensynsløs kørsel på Roskildevej.

Narkokørsel uden førerret – Bymarken, Roskilde

Kl. 00.16 standsede en patrulje en personbil med henblik på rutinemæssig kontrol af føreren og køretøjet.
Føreren var en 36-årig kvinde fra Ishøj, som ikke havde noget kørekort og derfor blev sigtet for kørsel uden førerret i bilen. Dernæst deltog hun i en narkometertest, der gav udslag for påvirkning af amfetamin og cannabis. Politiet sigtede hende derfor også for narkokørsel, inden hun i forbindelse med en kortvarig anholdelse fik udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer.
Da den 36-årige ikke var ejer af personbilen, beholdt politiet bilnøglerne, som bilejeren kan få udleveret mod en forklaring på, hvordan den 36-årige uden kørekort kunne have rådighed over bilen.

Spirituskørsel – Tølløsevej, Tølløse – Holbæk

Kl. 01.19 blev en 31-årig mand fra Store-Merløse sigtet for spirituskørsel i en personbil, som han førte ad Tølløsevej i vestlig retning. Han fik i forbindelse med en kortvarig anholdelse udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol.

Færdselsuheld – Sydmotorvejen, Køge

Kl. 06.16 rykkede ambulancepersonale og politiet ud til et sammenstød i det nordgående spor på Sydmotorvejen ved Køge, hvor fire bilister var impliceret.

Det viste sig, at de fire implicerede biler stort set spærrede motorvejen, så der opstod en længere kø i myldretidstrafikken. Fra en af de implicerede biler skulle en 37-årig mand fra Næstved med forsigtighed reddes ud, hvorefter han blev bragt til skadestuen til kontrol. Han var dog sluppet uden behandlingskrævende skader. De øvrige parter var også uskadte efter sammenstødet.

Politiet fik klarlagt, at uheldet var sket i forbindelse med en pludselig opbremsning i morgenmyldretidstrafikken. Det havde en 40-årig mand fra Stensved for sent opdaget, så han påkørte bilisten foran. Dette sammenstød bevirkede, at to andre bilister blev impliceret i uheldet, men kl. ca. 06.50 kunne bilerne flyttes ind til siden, så trafikken i de to vognbaner kunne normaliseres med afvikling af køen.

Morgenaktion for fogedretten

En lang række borgere fik torsdag morgen uventet besøg af politiet, fordi de har et ikke afklaret mellemværende med fogedretterne i enten Roskilde eller Holbæk. Mens de enten sov eller sad midt i morgenmaden, blev der banket på døren rundt om i politikredsen.

Omkring 25 politifolk mødte tidligt ind for at deltage i aktionen, der gik i gang kl fire om morgenen. Kl 9 var der frihedsberøvet otte personer i Roskilde-området, seks personer omkring Holbæk og tre ved Køge til fremstilling for fogedretten.

Nogle vil blive kørt til retten til fremstilling i fogedretten, og andre får deres sag behandlet på politistationen – enten ved at personalet fra fogedretten er mødt op hos politiet eller ved at de bliver fremstillet for retten via videolink fra politistationen.

Aktionen er ikke den sidste. Derfor skal der lyde en klar opfordring fra politiet om, at hvis man er tilsagt til fogedretten, så får man lavet en aftale om, hvornår man kan møde op og klare sit økonomiske udestående med fogeden.OPFØLGNING

 

Varetægtsfængsling – Brand i lejlighed – Valdemar Sejrsvej, Holbæk

En 30-årig kvinde fra Holbæk blev fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Holbæk onsdag kl. 17.00, efter at hun var blevet anholdt onsdag morgen i forbindelse med en brand i en lejlighed i en beboelsesejendom på Valdemar Sejrsvej, Holbæk.

Ved grundlovsforhøret blev hun sigtet for forsøg på manddrab over for en 32-årig mandlig bekendt, som brandvæsnets røgdykkere reddede ud af den brændende lejlighed, efter andre beboere i beboelsesejendommen havde slået alarm på grund af røgudviklingen fra branden.

Endvidere blev kvinden også sigtet for overtrædelse af straffelovens bestemmelser om forsætlig ildspåsættelse i lejligheden i en beboelsesejendom, så de øvrige beboere kunne blive udsat for overhængende fare.

Grundlovsforhøret endte med, at den 30-årige kvinde blev varetægtsfængslet foreløbigt frem til den 1. november 2022, selv om kvinden nægtede sig skyldig i sigtelserne. Retsmødet blev afholdt for lukkede døre, hvorfor politiet ikke kan oplyse yderligere om sagen, der fortsat efterforskes.

Den 32-årige mand er fortsat indlagt i kritisk tilstand på et sygehus til behandling for sine skader som følge af branden.

Denne artikel er skrevet af Søren Schrøder Rasmussen og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder Midt- og Vestsjællands Politi.
Kilde: Midt- og Vestsjællands Politi